Tekstvak: PLATFORM VOOR INFORMATIE EN KLACHTEN OVER GERECHTSDEURWAARDERS

Overgeleverd aan de willekeur van gerechtsdeurwaarders

Tekstvak: Introductie

 

Geachte lezer,

 

Deze website is bedoeld om de, naar onze mening, te grote machtspositie van gerechtsdeurwaarders aan de kaak te stellen. Er bestaat (nog) geen gedragscode voor deurwaarders en een adequaat sanctiebeleid in geval van wangedrag of foutief handelen van een gerechtsdeurwaarder.

Hierdoor ontstaat een grijsgebied dat niet goed gecontroleerd wordt en gerechtsdeurwaarders naar eigen inzicht kunnen handelen. Ook de Kamer van Gerechtsdeurwaarders blijkt in geval van een klacht niet de instantie te zijn waar gedupeerden hun recht kunnen halen. Hoewel deze instantie hiervoor wel in het leven is geroepen.

Wanneer men een klacht indient bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders worden in bijna alle gevallen de gerechtdeurwaarders in het gelijk gesteld. Wanneer een gerechtsdeurwaarder het te bont maakt, dus zelfs de Kamer van Gerechtsdeurwaarders vindt dat de klager gelijk heeft, dan volstaat de Kamer meestal met maximaal een berisping voor de gerechtsdeurwaarder zonder verdere gevolgen voor de gerechtsdeurwaarder. Er zijn ons slechts drie gevallen van schorsingen van een gerechtsdeurwaarder bekend. Deze schorsingen ging om het feit dat bedoelde gerechtsdeurwaarder zijn derden rekening niet op orde had (!).

Gerechtsdeurwaarders worden naar onze mening, geacht als uitvoerder van de wet, juist ethisch en correct te handelen. Helaas zijn er teveel voorbeelden waaruit duidelijk blijkt dat dit niet het geval is. Dit kan te maken hebben met het feit dat gerechtsdeurwaarders een firma of B.V. bezitten. Hierdoor het belang van hun eigen bedrijf laten prevaleren boven die van de schuldenaar of zelfs van de schuldeiser.

Uiteraard kan door iedereen een fout worden gemaakt. Het grote verschil is echter dat bij een gerechtsdeurwaarder, in tegenstelling tot andere beroepsgroepen, dit vaak alleen leidt tot hooguit een berisping terwijl er veel te makkelijk voorbij wordt gegaan aan de schade die hieruit ontstaat voor de gedupeerden. Vaak betreft het een kwetsbare groep mensen die geen financiŽle middelen bezitten en ook geen mogelijkheid hebben om pro-deo een advocaat in de arm te nemen om de eventuele schade te kunnen verhalen. Vaak is de reden voor weigering voor een pro-deo advocaat, dat er door de deurwaarder executoriaal beslag is gelegd en† derhalve de inkomsten tot op bijstandsniveau is teruggebracht, bij aan-vraag voor een pro-deo advocaat gaat de rechtbank uit van inkomsten voor de beslaglegging. Dus deze mensen vallen tussen de wal en het schip en zijn daardoor afhankelijk van de willekeur van gerechtsdeurwaar-ders.

Wij willen daarom zoveel mogelijk klachten/bewijzen verzamelen en catalogiseren om deze daarna aan de politiek voor te leggen.

Wij zullen met adviezen komen aan de politiek om de huidige positie van gerechtsdeurwaarders nader te bekijken en te beoordelen o.a.: ††††††††

1. De status van gerechtsdeurwaarders zo te veranderen dat zij† eenzelfde status krijgen als belastingdeurwaarders. Belastingsdeurwaarders leggen de wet minder naar eigen inzichten uit omdat ze in tegenstelling tot gerechtsdeurwaarders daar geen enkel persoonlijk belang bij hebben.

2. Gerechtsdeurwaarders te verbieden om geld te innen, dat moet aan officiŽle incasso instanties overgelaten worden. Uiteraard dienen deze instanties zich ook aan wettelijke bepalingen te houden.

3. Gerechtsdeurwaarders te verbieden om naast hun werk als gerechts-deurwaarder een incassobureau te beheren.

4. Zeker niet de onbelangrijkste. De bewijsvoering bij de gerechtsdeur-waarder te leggen.

Wanneer de gerechtsdeurwaarder denkt dat er fraude in het spel is, dan dient niet de gedupeerde te moeten bewijzen dat er geen fraude gepleegd is, maar de bewijslast dient bij de gerechtsdeurwaarder te liggen.

Voor informatie kunt u terecht info@meldpuntklachtendeurwaarders.nl

Of telefoon 0313-650048

Voor informatie over de beslagvrije voet klik HIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: WWW.MELDPUNTKLACHTENDEURWAARDERS.NL

01-05-2012